Sunny Tours Hatyai บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
bus

 

 

 

ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค เยอรมัน

ชมพระราชวังเชิงบรุนน์,สวนสนุกปราเตอร์,ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์สตรีทเที่ยวหมู่บ้านกรีนซิ่ง ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เที่ยวชมนครบูดาเปสต์ นำชมจตุรัสฮีโร่ ที่รำลึกถึงการสร้างชาติ  ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สู่เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย เที่ยวชมเมืองมิวนิค,พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก 


วันเดินทาง : ตั้งแต่มกราคม - สิงหาคม 2561

ราคา : 88,000.00 บาท

  แบบฟอร์มสำรองที่นั่ง
* ชื่อผู้จอง
* อีเมล์
* หมายเลขโทรศัพท์
* วันเดินทาง -
* จำนวนผู้โดยสาร
ราคา 88000 x  ผู้ใหญ่ (พัก 2 คนต่อ 1 ห้อง)
ราคา 0 x  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)
ราคา 0 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 คน
ราคา 0 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็ก 1 คนกับผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียงเสริม)
ราคา 88000 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็ก 1 คนกับผู้ใหญ่ 2 คน มีเตียงเสริม)
รวมเป็นเงิน บาท
ความต้องการพิเศษ
  แพคเกจท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
  มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน
  ตรุกี 10 วัน
  อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน
  ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน
  ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน


 

 

 

 

บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 1 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7435-4444 , 0-7435-4555   โทรสาร 0-7423-7487 , 0-7435-5090
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41-0023
Copyright ©2006 SUNNY TOURS Co.,Ltd. All rights reserved
Do not duplicate or redistribute in any form.
Designed by ME-FI dot com