Sunny Tours Hatyai บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
bus

 

 

 

ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน TG

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเมนูพระกระโดดกำแพง

 


วันเดินทาง : ตั้งแต่ กันยายน – ธันวาคม 2560

ราคา : 25,777.00 บาท

  แบบฟอร์มสำรองที่นั่ง
* ชื่อผู้จอง
* อีเมล์
* หมายเลขโทรศัพท์
* วันเดินทาง -
* จำนวนผู้โดยสาร
ราคา 25777 x  ผู้ใหญ่ (พัก 2 คนต่อ 1 ห้อง)
ราคา 0 x  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)
ราคา 0 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 คน
ราคา 0 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็ก 1 คนกับผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียงเสริม)
ราคา 25777 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็ก 1 คนกับผู้ใหญ่ 2 คน มีเตียงเสริม)
รวมเป็นเงิน บาท
ความต้องการพิเศษ
  แพคเกจโปรโมชั่นอื่นๆ
  ลาว - เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
  ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
  จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน
  เกาหลี 5 วัน 3 คืน
  ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน TG
  เที่ยวกันวันปิยะ!! 21 - 23 ต.ค.60 กัวลาฯ - แวะเก็นติ้ง - คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
  โปรดี๊ดี!!ฉลองปีใหม่ 30 ธ.ค.60 - 1 ม.ค. 61 กัวลาฯ - แวะเก็นติ้ง - คาเมรอน ไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
  โปรสุดคุ้ม!! ฉลองปีใหม่ วันที่ 30ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61 จัดเต็มเที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
  ฉลองปีใหม่กัน!! 30ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61 เทียว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน


 

 

 

 

บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 1 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7435-4444 , 0-7435-4555   โทรสาร 0-7423-7487 , 0-7435-5090
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41-0023
Copyright ©2006 SUNNY TOURS Co.,Ltd. All rights reserved
Do not duplicate or redistribute in any form.
Designed by ME-FI dot com