Sunny Tours Hatyai บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
bus

 

 

 

ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นและตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ขึ้นชมวิวตึกไทเป101 ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี 


วันเดินทาง : ตั้งแต่ พ.ค. - ส.ค.60

ราคา : 18,900.00 บาท

  แบบฟอร์มสำรองที่นั่ง
* ชื่อผู้จอง
* อีเมล์
* หมายเลขโทรศัพท์
* วันเดินทาง -
* จำนวนผู้โดยสาร
ราคา 18900 x  ผู้ใหญ่ (พัก 2 คนต่อ 1 ห้อง)
ราคา 0 x  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)
ราคา 0 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 คน
ราคา 0 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็ก 1 คนกับผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียงเสริม)
ราคา 18900 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็ก 1 คนกับผู้ใหญ่ 2 คน มีเตียงเสริม)
รวมเป็นเงิน บาท
ความต้องการพิเศษ
  แพคเกจโปรโมชั่นอื่นๆ
  ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
  โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน
  เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
  โปรดี๊ดี!! ลาว - เวียงจันทร์ - วังเวียง - หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
  โปรใหม่!!! เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจวสวนสนุกDisneyland 6 วัน 4 คืน (XJ)
  โปรใหม่วันหยุด!!อาสาฬหบูชา 8 - 10 ก.ค.60 กัวลาลัมเปอร์-แวะเก็นติ้งฯ-คาเมรอน ไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
  SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (WE)
  ว้าวๆๆ!!!!ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน
  คุ้มสุด!!!OSAKA TAKAYAMA 5D 3N
  Wowww!!! 8 - 11 ก.ค.60 จัดเต็มเที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
  วันหยุด พาแม่เที่ยว!!! 12 - 14 ส.ค.60 กัวลาลัมเปอร์ - แวะเก็นติ้งฯ-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน


 

 

 

 

บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 1 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7435-4444 , 0-7435-4555   โทรสาร 0-7423-7487 , 0-7435-5090
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41-0023
Copyright ©2006 SUNNY TOURS Co.,Ltd. All rights reserved
Do not duplicate or redistribute in any form.
Designed by ME-FI dot com