Sunny Tours Hatyai บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
bus

 

 

 

SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (WE)

นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที  นำท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน นำท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เที่ยวชมอุทยานจางเจียเจี้ย โดยขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร นั่งรถรางไฟฟ้าชม ภาพเขียน 10 ลี้  นำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด


วันเดินทาง : ตั้งแต่ พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ราคา : 16,900.00 บาท

  แบบฟอร์มสำรองที่นั่ง
* ชื่อผู้จอง
* อีเมล์
* หมายเลขโทรศัพท์
* วันเดินทาง -
* จำนวนผู้โดยสาร
ราคา 16900 x  ผู้ใหญ่ (พัก 2 คนต่อ 1 ห้อง)
ราคา 0 x  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)
ราคา 0 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 คน
ราคา 0 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็ก 1 คนกับผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียงเสริม)
ราคา 16900 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็ก 1 คนกับผู้ใหญ่ 2 คน มีเตียงเสริม)
รวมเป็นเงิน บาท
ความต้องการพิเศษ
  แพคเกจโปรโมชั่นอื่นๆ
  ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
  โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โตเกียว 5วัน 4คืน
  เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
  โปรดี๊ดี!! ลาว - เวียงจันทร์ - วังเวียง - หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
  โปรใหม่!!! เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจวสวนสนุกDisneyland 6 วัน 4 คืน (XJ)
  โปรใหม่วันหยุด!!อาสาฬหบูชา 8 - 10 ก.ค.60 กัวลาลัมเปอร์-แวะเก็นติ้งฯ-คาเมรอน ไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
  ว้าวๆๆ!!!!ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน
  คุ้มสุด!!!OSAKA TAKAYAMA 5D 3N
  ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
  Wowww!!! 8 - 11 ก.ค.60 จัดเต็มเที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
  วันหยุด พาแม่เที่ยว!!! 12 - 14 ส.ค.60 กัวลาลัมเปอร์ - แวะเก็นติ้งฯ-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน


 

 

 

 

บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 1 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7435-4444 , 0-7435-4555   โทรสาร 0-7423-7487 , 0-7435-5090
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41-0023
Copyright ©2006 SUNNY TOURS Co.,Ltd. All rights reserved
Do not duplicate or redistribute in any form.
Designed by ME-FI dot com