Sunny Tours Hatyai บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
bus

 

 

 

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม  สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวเมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ข้ามสู่เกาะเวนิส ความโด่งดังของเวนิสมาจากเป็นเกาะที่มีลักษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนให้รถยนต์วิ่ง สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ตื่นเต้นขึ้นลิฟต์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานครปารีส


วันเดินทาง : ตั้งแต่ พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ราคา : 108,000.00 บาท

  แบบฟอร์มสำรองที่นั่ง
* ชื่อผู้จอง
* อีเมล์
* หมายเลขโทรศัพท์
* วันเดินทาง -
* จำนวนผู้โดยสาร
ราคา 108000 x  ผู้ใหญ่ (พัก 2 คนต่อ 1 ห้อง)
ราคา 0 x  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)
ราคา 0 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 คน
ราคา 0 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็ก 1 คนกับผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียงเสริม)
ราคา 108000 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็ก 1 คนกับผู้ใหญ่ 2 คน มีเตียงเสริม)
รวมเป็นเงิน บาท
ความต้องการพิเศษ
  แพคเกจท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ
เทศกาล
  ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
  เกาหลี 5 วัน 3 คืน
  ล่องเรือสำราญระดับโลก (SuperStar Libra )
  ซิดนีย์ 5 วัน 3คืน
  NORTH ISLAND 6D4N
  คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน
  SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (WE)
  อินเดีย - แคชเมียร์ – ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน
  ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3 วัน 2 คืน


 

 

 

 

บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 1 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7435-4444 , 0-7435-4555   โทรสาร 0-7423-7487 , 0-7435-5090
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41-0023
Copyright ©2006 SUNNY TOURS Co.,Ltd. All rights reserved
Do not duplicate or redistribute in any form.
Designed by ME-FI dot com