Sunny Tours Hatyai บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
bus

 

 

 

คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ดินแดนภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมความงามของภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สัมผัสภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ความสูง 4,506 เมตร  ชมช่องแคบเสือกระโจน ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหน้าผาสูง ที่มีความงดงามและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก 


วันเดินทาง : วันที่ 13-18 มิ.ย. 60 / วันที่ 27 มิ.ย.-2 ก.ค. 60

ราคา : 30,900.00 บาท

  แบบฟอร์มสำรองที่นั่ง
* ชื่อผู้จอง
* อีเมล์
* หมายเลขโทรศัพท์
* วันเดินทาง -
* จำนวนผู้โดยสาร
ราคา 30900 x  ผู้ใหญ่ (พัก 2 คนต่อ 1 ห้อง)
ราคา 0 x  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)
ราคา 0 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 คน
ราคา 0 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็ก 1 คนกับผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียงเสริม)
ราคา 30900 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็ก 1 คนกับผู้ใหญ่ 2 คน มีเตียงเสริม)
รวมเป็นเงิน บาท
ความต้องการพิเศษ
  แพคเกจท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
  เกาหลี 5 วัน 3 คืน
  ล่องเรือสำราญระดับโลก (SuperStar Libra )
  ซิดนีย์ 5 วัน 3คืน
  NORTH ISLAND 6D4N
  SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (WE)


 

 

 

 

บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 1 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7435-4444 , 0-7435-4555   โทรสาร 0-7423-7487 , 0-7435-5090
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41-0023
Copyright ©2006 SUNNY TOURS Co.,Ltd. All rights reserved
Do not duplicate or redistribute in any form.
Designed by ME-FI dot com