Sunny Tours Hatyai บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
bus

 

 

 

ปีนัง 2 วัน 1 คืน 2558

ท่องเที่ยว เกาะปีนัง Penang Island ข้าม สะพานปีนัง เชื่อมโยง แผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. ความพิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันตกและตะวันออก เป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา ชม เมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส  หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1  CITI HALL นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาปีนังชมทัศนียภาพรอบเกาะ


วันเดินทาง :

ราคา : 3,300.00 บาท

  แบบฟอร์มสำรองที่นั่ง
* ชื่อผู้จอง
* อีเมล์
* หมายเลขโทรศัพท์
* วันเดินทาง -
* จำนวนผู้โดยสาร
ราคา 3300 x  ผู้ใหญ่ (พัก 2 คนต่อ 1 ห้อง)
ราคา 4400 x  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)
ราคา 3300 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 คน
ราคา 2475 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็ก 1 คนกับผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียงเสริม)
ราคา 3300 x  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็ก 1 คนกับผู้ใหญ่ 2 คน มีเตียงเสริม)
รวมเป็นเงิน บาท
ความต้องการพิเศษ
  แพคเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ
เทศกาล
  TOKYO 5 D 3 N
  ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ 5 วัน 3 คืน
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
  ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
  Snow Monkey In Nagana 5 D 3 N
  อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
  เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน
  มาเก๊า - ฮ่องกง - กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน
เทศกาล
  อังกฤษ 7 วัน 4 คืน
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
  คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แชงกรี่ล่า 6 วัน 5 คืน
เทศกาล
  ลุยหิมะ เล่นสกี!!! เกาหลี 5 วัน 3 คืน
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
  บาหลี 4 วัน 3 คืน
  ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน
  ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน
  เซี้ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน
  ย่างกุ้ง-หงสา-อินแขวน 3 วัน 2 คืน
  TOKYO STRONG WINTER 5 D 3N
  เวียดนาม บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
  เกาหลี 5 วัน 3 คืน
  รัสเซีย มอสโค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
เทศกาล
  ตรุกี 9 วัน 6 คืน
  ฮ่องกง ดิสนีย์ พีคแทรม 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
  กัวลาลัมเปอร์ - ปีนัง 3 วัน 2 คืน
  กัวลาลัมเปอร์ แวะเก็นติ้ง นอนคาเมรอน 3 วัน 2 คืน 2558
  สวนสนุก สวนสัตว์ สวนน้ำ LOSTWORLD - คาเมรอน 2558
มาเลเซีย - สิงคโปร์
  เครื่องบิน กัวลาลัมเปอร์-ยะโฮร์บารู-สิงคโปร์- LEGOLAND MALAYSIA 4 วัน 3 คืน 2558
มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
  เบตง ปีนัง 3 วัน 2 คืน 2558
มาเลเซีย - สิงคโปร์
  ปีนัง เก็นติ้ง มะละกา คาเมรอน 2558
  จัดเต็มเที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน นอนยะโฮร์ 2558
  (ไป-กลับเครื่องบิน) ครบเครื่องสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน 2558
มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
  ลังกาวี-เก็นติ้ง-คาเมรอน 4 วัน 3 คืน 2556
มาเลเซีย - สิงคโปร์
  ยะโฮบารู - สิงคโปร์ - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน พักยะโฮบารู 2 คืน 2556
  เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน 2558
  ยะโฮบารู - สิงคโปร์ Waterpark & Aquarium - กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน พักยะโฮบารู 2 คืน 2556
  ปีนัง - ยะโฮร์ - เที่ยวสิงคโปร์ Universal Studios - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 5 วัน 4 คืน 2556
  เก็นติ้ง - ยะโฮร์ - เที่ยวสิงคโปร์ Universal Studios - คาเมรอน 5 วัน 4 คืน 2558
มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - มะละกา 3 วัน 2 คืน 2556
มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
  ปีนัง - มะละกา - คาเมรอน ไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน 2558
มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
  กัวลา - แวะ้เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน 2556
  คาเมรอน 3 วัน 2 คืน 2558
มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
  มะละกา - เก็นติ้ง - คาเมรอน 4 วัน 3 คืน 2556
  ลังกาวี-ปีนัง-เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน 2556
  กัวลาฯ - เ้ก็นติ้ง - คาเมรอน 4 วัน 3 คืน 2556
  เก็นติ้ง - คาเมรอน - ปีนัง 4 วัน 3 คืน 2556
มาเลเซีย - สิงคโปร์
  ยะโฮร์ - สิงคโปร์ - เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
  (ไป-กลับเครื่องบิน) สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน 2558
มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
  (ไป-กลับเครื่องบิน) กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน 2558
มาเลเซีย 1 วัน / 2 วัน 1 คืน
  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 2 วัน 1 คืน
มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
  ปีนัง - มะละกา 3 วัน 2 คืน 2558
  คาเมรอน - กัวลาลัมเปอร์ - แวะเก็นติ้ง ไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน 2556
  กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา 3 วัน 2 คืน 2556
  เก็นติ้ง ไฮแลนด์-คาเมรอน ไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน 2558
  โปรโมชั่นใหม่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน 2556
มาเลเซีย - สิงคโปร์
  ยะโฮบารู - สิงคโปร์ Universal Studios- กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน พักยะโฮบารู 2 คืน 2556
  ยะโฮบารู - ประเทศ สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน
มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (2 คืน) - คาเมรอน ไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน 2556
มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
  กัวลาลัมเปอร์ - คาเมรอน ไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน 2558
มาเลเซีย 1 วัน / 2 วัน 1 คืน
  เที่ยว เกาะลังกาวี 1 วัน ไปเช้าเย็นกลับทางสตูล 2558
  ลังกาวี 2 วัน 1 คืน 2558
มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
  ปีนัง - คาเมรอน ไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน 2558
  ปีนัง - ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - ปีนัง 3 วัน 2 คืน 2558
  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน 2558
มาเลเซีย 1 วัน / 2 วัน 1 คืน
  เที่ยวปีนัง 1 วัน 2558


 

 

 

 

บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 1 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7435-4444 , 0-7435-4555   โทรสาร 0-7423-7487 , 0-7435-5090
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41-0023
Copyright ©2006 SUNNY TOURS Co.,Ltd. All rights reserved
Do not duplicate or redistribute in any form.
Designed by ME-FI dot com